Enerjinin ve ham maddenin değerinin günden güne arttığı bir zamanda, geri kazanım terimi bütün dünyada önemli bir rol üstlenmektedir. Atık olarak gördüğümüz her şey, aslında uygun bir proses ile geri kazanılarak, tekrar kullanılabilen ürünlere dönüşmektedir.

ERÇİM Geri Kazanım Sistemleri, ürettiği ve müşterilerinden gelen yeni geri kazanım projeleriyle, hem çevre dostu, hem de yatırımcıya ticari veya ham madde olarak geri dönebilen ürünler kazandırmaktadır.

Gıda atığından yağ eritmeye, çamur kurutma prosesinden beton geri kazanım sistemine kadar birçok farklı alandaki geri kazanım projelerimizle müşterilerimize hizmetlerimizi gün geçtikçe çoğaltmaktayız.