RenderingERÇİM Geri Kazanım Sistemleri’nin uzmanlaştığı dal olan Rendering sistemleri, kesimhanelerden ve / veya mezbahalardan çıkan atığı geri dönüştürerek, hem çevreyi korumakta, hem de işletmeye kar sağlayacak sistemler üretmektedir.

Farklı yatırımlar için getirdiğimiz özel mühendislik çözümleriyle yatırımcı, sistemi hem ucuza mal edip, hem de yüksek bir verimle çalıştırmaktadır.

Faaliyet alanlarımız:

Kanatlı hayvan atığı için Rendering

Tavuk veya hindi kesimhanesinden gelen çöpü, ister karışık halde, ister ayrı olarak işleyen bu sistem, hem çevreye duyarlı hem de yatırımcı için ekonomik bir sistemdir. Kapasite, binaya göre adaptasyon ve revize, farklı projelere karşı sunduğumuz özel çözümlerle müşteriye en uygun sistemi sunmaktayız.

Ortaya çıkan ürünler, un ve yağ olarak ikiye ayrılmaktadır. Köpek yeminden gübreye, balık yeminden daha birçok farklı alanda kullanılan un ile; enerji, köpek yemi ve kimya endüstrisinde kullanılan yağ, günümüzde yatırımcı için yüksek kâr getiren ürünlerdir.

Büyükbaş hayvan atığı için Rendering

Rendering 2Büyükbaş kesimhanesinden gelen çöp, ilk önce kırıcıdan geçirilip daha sonra pişirilir. Yağ alma işlemi, santrifüj veya pres ile yapılır. İsteğe göre sistem diğer gereksinimlere göre revize edilir.

Ortaya çıkan ürünler, un ve yağ olarak ikiye ayrılır. Kanatlı hayvan atığında olduğu gibi, bu sistemden çıkan ürünlerde birçok farklı sektörde kullanılacak hale gelmektedir.

Rendering Sistemi

Uzun ve karışık bir yapısı bulunan Rendering Sistemi, aşağıdaki ana bölümlerden oluşmaktadır:

  • Hammadde depolama ve taşıma
  • İşleme ( hidrolize, dezenfeksiyon, kurutma )
  • Yağ Alma
  • Yağ İşleme ve Depolama
  • Ürün İşleme ve Depolama
  • Buhar İşleme ( Yoğunlaştırma )
  • Koku Giderme
  • ERÇİM, ihtiyaçlarınız için size en uygun sistemi, bütün hatlarıyla birlikte komple tesis veya makine bazında kaliteli ve hızlı bir şekilde sunmaktadır.